Scheidingsmediation

Meekel Mediation begeleidt u van begin tot eind bij uw scheidingsproces.

Tijdens de mediationgesprekken proberen u en uw partner samen tot overeenstemming te komen en afspraken te maken over alles wat er voor de scheiding moet worden geregeld. Ik begeleid u daarbij op zowel juridisch, relationeel als emotioneel gebied.

“Ook toen de communicatie vast liep, wist Mariëlle deze zonder te oordelen weer op gang te brengen” - Fleur, 42 jaar, Amsterdam.

De gemaakte afspraken worden vervolgens door mij vastgelegd in het echtscheidingsconvenant, en als er minderjarige kinderen zijn, ook in het ouderschapsplan. Het echtscheidingsconvenant is het document dat de grondslag is voor het gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding en door een advocaat voor de rechtbank wordt gebracht. (Zie voor meer informatie onder Werkwijze).

Voorbeelden van de verschillende zaken die
geregeld moeten worden zijn:

  • verdeling van de zorg en opvoeding van de kinderen;
  • regeling omtrent het huis;
  • kinder- en partneralimentatie;
  • verdeling bezittingen en schulden;
  • verdeling van opgebouwde pensioenaanspraken; en
  • overige zaken.

Heeft u vragen of wilt u kennismaken?
Neem gerust contact op via marielle@meekelmediation.nl of 06 - 19 86 26 30