Alimentatie

Partneralimentatie

Tijdens het huwelijk zijn echtgenoten “verschuldigd elkaar het nodige te verschaffen”.

Na beëindiging van een huwelijk of geregistreerd partnerschap bestaat er ook een wettelijke plicht elkaar het nodige te verschaffen. De partner die geen of nauwelijks inkomen heeft, kan partneralimentatie vragen. Na samenwonen hebben ex-partners geen onderhoudsplicht ten opzichte van elkaar (tenzij dit specifiek is vastgelegd in een samenlevingscontract).

Tijdens een mediation mogen partijen afstand doen van de wettelijke regelingen en in onderling overleg de alimentatie regelen. Ik kijk samen met u en uw partner wat de beste regeling is voor uw situatie.

Kinderalimentatie

Ouders hebben, ook na de echtscheiding, de financiële zorgplicht voor kun kinderen tot zij 21 jaar of financieel zelfstandig zijn. Als verzorgende ouder kun je een bijdrage in de kosten vragen van de niet-verzorgende ouder; kinderalimentatie. De hoogte van de kinderalimentatie is een balans tussen behoefte en draagkracht. Uitgangspunt is dat de kinderen zoveel mogelijk hun levensstijl kunnen voortzetten, denk aan sporten en hobby’s. De uiteindelijke afspraak wordt via het ouderschapsplan getoetst door de rechter. Men kijkt hierbij naar de hoogte van de behoefte op basis van de levensstijl.

Na een echtscheiding blijven beide ouders dus wettelijk verplicht om de kosten te betalen van de verzorging en opvoeding van hun kinderen. Daarom moeten er afspraken gemaakt worden hoe de zorg voor de kinderen wordt geregeld.

Er zijn twee mogelijkheden:
  • Kinderalimentatie in combinatie met een bezoekregeling; de kinderen gaan bij één van de ouders wonen. Die ouder ontvangt in de regel kinderalimentatie (en eventueel partneralimentatie). Voor de andere ouder wordt een omgangsregeling afgesproken. Ook hier geldt dat ouders zelf afspraken mogen maken omtrent de hoogte van de kinderalimentatie.
  • Co-ouderschap: hierbij nemen beide ouders een min of meer gelijkwaardig deel van de dagelijkse verzorging van de kinderen op zich, zowel praktisch als financieel. Beide ouders dragen dus de eigen kosten voor wonen en huishouden van de kinderen. Ook hier geldt dat ouders zelf afspraken mogen maken over de geldzaken rondom de kinderen. Daarnaast kan partneralimentatie aan de orde zijn als de inkomens van de ouders sterk verschillen.

Wat de beste keuze is ligt helemaal aan uw persoonlijke situatie en voorkeur.
Tijdens de mediation gesprekken wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed.
Welke keuze er ook gemaakt wordt wat betreft de zorg voor de kinderen, er moet altijd een ouderschapsplan opgesteld worden.

Heeft u vragen of wilt u kennismaken?
Neem gerust contact op via marielle@meekelmediation.nl of 06 - 19 86 26 30