Ouderschapsplan

Ouderschapsplan bij echtscheiding

Als u gaat scheiden en er zijn kinderen, dan bent u sinds 1 maart 2009 verplicht een ouderschapsplan te maken. Het ouderschapsplan is een verplichte regeling, waarin ouders die gaan scheiden afspraken vastleggen over hun minderjarige kinderen. Het ouderschapsplan stelt de belangen van kinderen op de eerste plaats en wordt samen door de ouders opgesteld.

Deze verplichting geldt voor ouders met kinderen tot 18 jaar die besluiten om uit elkaar te gaan. Het maakt hierbij niet uit of de ouders getrouwd zijn, gescheiden zijn ‘van tafel en bed’, een geregistreerd partnerschap hebben of samenwonen.

Door het maken van een ouderschapsplan tijdens het proces van de scheiding gaan ouders al vroeg nadenken over de invulling van hun taak in de periode na de scheiding. Duidelijke afspraken kunnen conflicten voor een deel voorkomen. Het gaat erom dat beide ouders zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen, voor en na de scheiding.

“Mariëlle heeft ons heel betrokken begeleid met het opstellen van het ouderschapsplan” - Saskia, Vijfhuizen, 44 jaar

Tijdens de mediation gesprekken zult u samen met uw partner, en indien nodig onder begeleiding van de mediator, een ouderschapsplan opstellen waar u beiden achter staat.
Als het ouderschapsplan klaar is, zal het door beiden ouders ondertekend worden.
Het ouderschapsplan wordt zelfstandig of geïntegreerd in het echtscheidingsconvenant naar de rechtbank gestuurd.

Heeft u vragen of wilt u kennismaken?
Neem gerust contact op via marielle@meekelmediation.nl of 06 - 19 86 26 30

Inhoud Ouderschapsplan

De wet gaat er vanuit dat beide ouders na de scheiding gezamenlijk verantwoordelijk blijven voor de kinderen. U mag zelf met uw partner bepalen hoe u invulling geeft aan de afspraken uit het ouderschapsplan. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval wel afspraken staan over:

 • De verdeling tussen de ouders van de zorg- en opvoedingstaken;
 • De kosten van de verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen (kinderalimentatie); en
 • De manier waarop ouders elkaar informeren en raadplegen over belangrijke onderwerpen met betrekking tot hun kind en het vermogen van de minderjarige kinderen.
Andere punten die opgenomen kunnen worden in het ouderschapsplan zijn afspraken over:
 • dagelijkse zorg (bedtijden, kapper, kleding etc.);
 • vakanties en/of feestdagen;
 • contact onderhouden met andere familieleden zoals
    opa’s en oma’s, tantes en ooms;
 • hobby’s en clubs;
 • school;
 • vervoer;
 • medische verzorging;
 • financiën; en
 • overige zaken zoals onderwerpen over belangrijke waarden en principes.