Werkwijze

Eerste contact

Het eerste contact zal via de telefoon of e-mail verlopen. Ik hoor de situatie aan en zal vragen of uw partner ook telefonisch contact met mij wil opnemen, om zo ook zijn/haar kant van het verhaal te horen.
Naar aanleiding van deze twee gesprekken kan er een kennismakingsgesprek gepland worden.

Kennismakingsgesprek

Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u vrijblijvend en kosteloos informatie over de werkwijze van Meekel Mediation en de te verwachten kosten. Deze kennismaking duurt ongeveer 45 minuten. Hierna ontvangt u een concept mediation-overeenkomst. Deze overeenkomst schept het (juridisch) kader waarbinnen de gesprekken plaatsvinden. Bij aanvang van het tweede gesprek nemen we deze overeenkomst door en na ondertekening hiervan start de echtscheidingsmediation.

Wat wordt er tijdens de echtscheidingsmediation besproken:

Stapsgewijs, en op een tempo dat voor u beiden passend is, bespreken we alle onderwerpen die bij een scheiding komen kijken:

  • huidige situatie en achtergrond
  • tijdelijke maatregelen bespreken om rust te creëren m.b.t. kinderen en financiële situatie
  • toekomstige situatie
  • het ouderschapsplan
  • kinder- en/of partneralimentatie
  • woning en verdeling boedel
  • verdeling vermogen/schulden
  • pensioen
Eindovereenkomst / echtscheidingsconvenant

Alle door u samen gemaakte afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst, het echtscheidingsconvenant en, indien er minderjarige kinderen zijn, het ouderschapsplan. Voor gehuwden is het echtscheidingsconvenant de grondslag voor het gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding. Een advocaat zal het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank indienen.
Meekel Mediation werkt hiervoor samen met een advocatenkantoor. Enkele weken later ontvangt de advocaat de beschikking van de rechtbank. Deze termijn verschilt per rechtbank, in Amsterdam is dit meestal 4-6 weken. Nadat u de akte van berusting heeft ondertekend (dit is het document waaruit blijkt dat u beiden akkoord gaat met de scheiding), kan de scheiding worden ingeschreven in het register van burgerlijke stand en is de echtscheiding een feit.

Duur van het traject

Een echtscheidingstraject begint bij het kennismakingsgesprek en eindigt bij de inschrijving van de scheiding in het register van de burgerlijke stand. Dit traject duurt mininaal 2 tot 3 maanden, maar kan ook uitlopen tot 6 maanden. Er vinden zoveel gesprekken plaats als nodig is om tot goede afspraken te komen waarin u zich beiden kunnen vinden. Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u een zo goed mogelijke indicatie van de duur van de echtscheidingsmediation afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Samenwerking

Wanneer er bijzonder complexe juridische of fiscale zaken spelen, werkt Meekel Mediation samen met specialisten waar partijen, indien gewenst, aanvullend gebruik van kunnen maken.

Heeft u vragen of wilt u kennismaken?
Neem gerust contact op via marielle@meekelmediation.nl of 06 - 19 86 26 30

Meekel Mediation werkt volgens het reglement en de kwaliteitseisen van de
Mediators federatie Nederland (MfN).

Zie voor meer informatie de websites van de Mediators federatie Nederland (MfN) en van de
vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsbemiddelaars (vFAS)