Zakelijke mediation

Waarvoor kunt u bij mij terecht?

Geschillen binnen een bedrijf of bedrijfsonderdelen, bijvoorbeeld:

  • tussen verschillende familieleden (familiebedrijven); en
  • tussen de directeur eigenaar en medewerkers.

Geschillen tussen bedrijven, bijvoorbeeld:

  • tussen een aannemer en onderaannemer; of
  • een klant en een leverancier.

Geschillen tussen andere professionele zakelijke partijen, zoals:

  • Aandeelhoudersgeschillen;
  • contractuele conflicten; of
  • tussen bijvoorbeeld een OR en het management team.

Geschillen binnen een maatschap.

Geschillen binnen de overheid en non-profit organisaties.

Meerwaarde mediation

Waarom kiezen partijen voor zakelijke mediation?

Mediation is een snelle en goedkope manier om gezamenlijk uit een conflict te komen. Door middel van een mediation traject worden beide partijen gehoord en krijgen partijen de kans hun kant van het verhaal te vertellen in het bijzijn van een onafhankelijke en neutrale derde, de mediator. De mediator begeleidt de communicatie en de onderhandelingen.

Er wordt vervolgens gezamenlijke gezocht naar een door alle partijen gedragen oplossing van de kwestie of het geschil.

De kracht van mediation zit in het feit dat partijen zelf – samen- tot een oplossing komen en deze niet wordt opgelegd door een advocaat of rechter. Partijen behouden zelf de regie en controle onder leiding van de procesbegeleider, de mediator.

Werkwijze

De mediation start met individuele voorgesprekken met beide partijen. Partijen kunnen tijdens dit gesprek toelichten wat er speelt en ik zal het mediation proces en de geldende regels uitleggen. Al vanaf dit moment zijn alle gesprekken vertrouwelijk en wordt er geen informatie gedeeld tenzij partijen hier uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven.

Hierna volgt een gezamenlijk gesprek met mij en alle partijen. Tijdens dit gesprek tekenen alle partijen de mediationovereenkomst. Indien nodig volgt hierna een apart gesprek met beide partijen, een zgn. causus. Waarna partijen weer samen komen in een gezamenlijk gesprek.

Tijdens de gesprekken inventariseer ik alle belangen en werken we aan het herstel van de communicatie en het onderlinge vertrouwen. Vanuit hier werken partijen aan een voor iedereen aanvaardbare gezamenlijke oplossing. Indien gewenst zal ik de gemaakte afspraken vastleggen in een vaststellingsovereenkomst.

Contact

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met:
Mr. Marielle Meekel MfN-register mediator, eigenaar van Meekel Mediation.
marielle@meekelmediation.nl
06-19 86 26 30